Vintertiden

 

 

Efter en mild og lun sensommer, er det tid til at tage stilling til om man vil have hestene på stald eller man foretrækker, at hestene skal være ude i vinterferien. Hvis man vælger at lade hestene blive ude, så er der nogle forholdsregler man skal rette sig efter. Fødevarestyrelsen har fastsat nogle gennerelle regler for hold af landbrugsdyr, herunder nogle regler for hold af udegående heste i vinterperioden. Heste må gå ude mere end 12 timer dagligt om vinteren eller i vinterlignende vejr, hvis følgende krav er opfyldt. Hestene skal have udviklet et kraftigt hårlag og være ved godt huld. Der skal være adgang til læskur eller lign med tør 

og strået bund. Et andet krav er, at der skal være god plads til den enkelte hest under indtagelse af både foder og vand. Hesten skal i øvrigt have adgang til frisk vand i alle døgnets 24 timer. Foldens areal skal være afpasset det antale heste, der er på folden. Samtidig skal folden have et græsareal, der ikke er trådt op af hestene. Disse krav er gældende i vinterperioden og de måneder, hvor der er vinterlignende vejr. Vinterperioden er, ifølge fødevarestyrelsen, december, januar og februar.  Derudover vil man i november og marts kunne forvente vinterlignende vejr, og derfor er kravene også gældende der. 

Camilla Hensberg